Een online marketingplan schrijven? Welke successen wil jij dit jaar online boeken? Welke kansen heb je vorig jaar laten liggen of juist opgemerkt in jouw online marketingplan? Speciaal voor jou, 5 weggevertjes met betrekking tot B2B leadgeneratie die je kunt gebruiken in je online marketingplan voor 2019.

1. Data.

“In God we trust. All others must bring data.”

Het is van cruciaal belang dat alle online marketing activiteiten goed worden gemeten in 2019. Wanneer de metingen juist zijn ingericht, kun je het jaar daarop in ieder geval evalueren. Je kunt beginnen bij het maken van een goede data analyse van je online inspanningen over vorig jaar. Waar liggen de knel- en verbeterpunten? Welke punten kosten relatief weinig moeite, maar leveren veel op?

2. Goals.

Wil je groeien dit jaar? Wil je uitbreiden met nieuwe producten of markten? Zorg dat je daarvoor een reëel budget opneemt. Meer doen met gelijkblijvend budget werkt niet.

Andere vragen die je jezelf kunt stellen:

  • Welke doelgroepen bereiken we nu online? Zijn er nog doelgroepen die we online niet bereiken maar wel met veel potentie?
  • Denk verder. Zijn je producten bijvoorbeeld goed te verkopen in andere landen?
  • Welke nieuwe ontwikkelingen, regels en wetgevingen kunnen we actief op inspelen? Wat speelt er bij onze doelgroep waar wij het antwoord op kunnen zijn?

3. Social Mix.

Bepaal welke online kanalen je dit jaar gaat inzetten en hoe. Welke kanalen bieden de meeste kans om je doelstellingen (KPI’s of conversies) te behalen?

4. Persona’s.

Organisaties gebruiken al decennialang ‘doelgroepen’ om producten, diensten en communicatie beter te afstemmen op potentiële gebruikers. Het nadeel: doegroepen zijn vaak globaal en weinig concreet. Het antwoord ligt in het ontwikkelen van de juiste klantpersona’s.

“Een persona geeft een doelgroep een gezicht.”

Een persona is een gedetailleerde omschrijving van je ideale klant. Het beschrijft zijn achtergrond, uitdagingen, angsten, ambities, frustraties, koopgedrag etc. Een goed uitgewerkte persona helpt je bij het veel gerichter online marketen van jouw product of dienst in content of advertentie-uitingen.

5. Kies!

De essentie van (online) marketing is kiezen.

Niet leuk, wel noodzakelijk.

Marketingplannen zonder focus en heldere keuzes qua afbakening en prioriteitstelling zijn gedoemd te mislukken. Iedereen blijft dan namelijk datgene doen wat men altijd al deed, of er nu wel of geen plan is. Het is beter een aantal zaken goed uit te voeren, dan veel zaken half. Focus krijg je door steeds opnieuw te kiezen. Het begint met het kiezen van de scope van het marketingplan en het scherp definiëren van de probleemstelling. Kies daarna hoe je deze doelen wilt gaan realiseren, via welke marketingstrategieën en met welke activiteiten, mensen en middelen.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van jouw online marketingplan én het behalen van jouw doelstellingen in 2019, neem dan gerust even contact op.

Dit artikel is geschreven door Juline van Langen, het origineel is hier te vinden.